Aktualizacja serwerów F&Home RADIO.

Pytania i odpowiedzi.

Zalecamy regularną aktualizację serwerów w celu rozszerzenia funkcjonalności programowych i aktualizacji pakietu zabezpieczeń.

Wszystkie aktualizacje do serwerów znajdują się na stronie www.aktualizacje.fhome.pl.

Aktualizacja „update” podnosi wersję oprogramowania serwera ale zachowuje projekt i całą konfigurację. Aktualizacja „factory” podnosi wersję oprogramowania serwera i usuwa projekt i wszystkie ustawienia (przywraca serwer do ustawień fabrycznych).

Należy wyłączyć serwer, włożyć pendrive do portu USB i załączyć zasilanie serwera jednocześnie trzymając wciśnięty przycisk RESET. Dalsze postępowanie jest uzależnione od typu serwera. Dokładne instrukcje opisane są na kolejnych stronach.

Należy odnaleźć serwer w otoczeniu sieciowym (w Windows należy wejść w „Mój komputer”, a następnie kliknąć „Sieć” w menu po prawej stronie okna. Serwer powinien pojawić się w dziale „Automatyzacja domu”).  Jeżeli opisana metoda nie działa można w dowolnej przeglądarce WWW wpisać w pasku adresu: „fhome-radio.local” (oczywiście samą treść bez cudzysłowów). Metoda z adresem fhome-radio.local działa tylko dla serwerów DIN2 oraz DESKTOP 2.0. W przypadku, gdy żadna z metod nie działa należy sprawdzić czy serwer jest podłączony do tej samej sieci, co nasz komputer oraz ewentualnie zalogować się do routera i sprawdzić jaki adres IP został przypisany serwerowi F&Home RADIO.

Po odnalezieniu serwera w sieci i otwarciu w przeglądarce www strony logowania może się pojawić komunikat „Ostrzeżenie – potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa”, który należy zignorować (klikając w przycisk „zaawansowane”).

Aby sprawdzić wersję oprogramowania serwera należy kliknąć ikonę „i” w prawym górnym rogu ekranu. Wersja serwera podawana jest w sekcji „Wersja” i składa się z ciągu cyfr, np. 2.5.2.202005200824, co oznacza, że jest to wersja 2.5.2 opublikowana 20 maja 2020 roku.

Serwer DIN2

Serwer DIN 2

– trzymać przycisk RESET aż pojawi się sygnał dźwiękowy i dioda STATUS zaświeci się na stałe na kolor biały. W tym momencie serwer sprawdza czy na pendrive znajduje się aktualizacja.

– w kolejnym kroku (po pojedynczym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS miga kolorem białym. W tym momencie serwer sprawdza integralność pliku z aktualizacją na pendrive.

– w kolejnym kroku (po podwójnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS miga na przemian kolorem zielonym i białym. W tym momencie serwer kopiuje aktualizację na serwer.

– w kolejnym kroku (po potrójnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS miga na przemian kolorem niebieskim i białym. W tym momencie serwer instaluje aktualizację.

– w kolejnym kroku (po poczwórnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS miga na przemian kolorem czerwonym i białym. W tym momencie serwer weryfikuje poprawność aktualizacji.

– następnie następuje długi sygnał dźwiękowy i serwer restartuje się.

– zaczekać na uruchomienie serwera (dwa krótkie sygnały i po kilkunastu sekundach kolejne dwa), wyłączyć zasilanie serwera, wyjąć pendrive i ponownie załączyć serwer.

Serwer DESKTOP 2.0

Serwer Desktop 2.0

– trzymać przycisk RESET aż pojawi się sygnał dźwiękowy i dioda STATUS zaświeci się na stałe na kolor czerwony. W tym momencie serwer sprawdza czy na pendrive znajduje się aktualizacja.

– w kolejnym kroku (po pojedynczym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS miga kolorem czerwonym. W tym momencie serwer sprawdza integralność pliku z aktualizacją na pendrive.

– w kolejnym kroku (po podwójnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS nadal miga kolorem czerwonym. W tym momencie serwer kopiuje aktualizację na serwer.

– w kolejnym kroku (po potrójnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS nadal miga kolorem czerwonym. W tym momencie serwer instaluje aktualizację.

– w kolejnym kroku (po poczwórnym sygnale dźwiękowym) dioda STATUS nadal miga kolorem czerwonym. W tym momencie serwer weryfikuje poprawność aktualizacji.

– następnie następuje długi sygnał dźwiękowy i serwer restartuje się.

– zaczekać na uruchomienie serwera (dwa krótkie sygnały i po kilkunastu sekundach kolejne dwa), wyłączyć zasilanie serwera, wyjąć pendrive i ponownie załączyć serwer.