Jak system inteligentnego sterowania sprawdza się w obiektach sportowych? Co daje jego instalacja?

system inteligentnego sterowania

Współczesne obiekty sportowe to nie tylko innowacyjne projekty architektoniczne, ale również zaawansowane i zautomatyzowane systemy sterowania oraz kontroli powiązanych ze sobą instalacji technicznych. Tylko tego typu rozwiązania są w stanie zapewnić odpowiednie warunki do przeprowadzenia imprez sportowych z zachowaniem właściwego poziomu bezpieczeństwa.

Pełna kontrola i bezpieczeństwo wymagane międzynarodowymi przepisami

Bezpieczeństwo osób korzystających z nowoczesnych obiektów sportowych to nie tylko reagowanie na akty terroryzmu czy wandalizmu, ale również ochrona przeciwpożarowa oraz troska o sportowców oraz pracowników danego kompleksu. Na całym świecie obiekty sportowe stają się także coraz bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego poprzez wykorzystywanie w nich energii odnawialnej, pozyskiwanej m.in. z wiatru czy promieni słonecznych.

Co istotne, niektóre systemy sterowania inteligentnymi budynkami, instalowane zwłaszcza na stadionach, są obecnie wymagane zarówno przez UEFA, jak i FIFA. W przypadku obiektów posiadających czwartą kategorię są to między innymi: elektroniczne systemy kontroli dostępu, systemy zliczające widzów w czasie rzeczywistym, rozwiązania chroniące przed fałszowaniem biletów oraz przepełnieniem obiektu. Wśród wymagań stawianych obiektom sportowym tej klasy wymienia się też kamery umieszczane wewnątrz i na zewnątrz stadionu, automatyczne sterowanie oświetleniem, klimatyzacją czy ogrzewaniem.

Inteligentne rozwiązania na miarę potrzeb nowoczesnych obiektów sportowych

Jednym z podstawowych problemów, z jakimi borykają się administratorzy dużych obiektów sportowych, są znaczące różnice w zapotrzebowaniu na media, w tym szczególnie na energię elektryczną. W tym przypadku najważniejszym wyzwaniem dla automatyki budynkowej jest sytuacja, gdy praktycznie „puste” obiekty sportowe, nagle zapełniają się dziesiątkami tysięcy kibiców, by po kilku godzinach ponownie całkowicie opustoszeć. Pociąga to za sobą ogromne koszty oraz przyczynia się do marnotrawienia dużej ilości energii.

Z całą pewnością zarządzanie obiektami sportowymi w tych obszarach wymaga zastosowania inteligentnych rozwiązań, szczególnie w zakresie dostaw prądu elektrycznego. Kluczowe jest nie tylko jego oszczędne wykorzystanie, ale również elastyczność dostaw. Obecnie na wagę złota dla obiektów sportowych są rozwiązania, które dają możliwość selektywnego dostarczania oraz włączania/wyłączania energii elektrycznej w sektorach, działach, pomieszczeniach, a nawet w poszczególnych punktach odbioru całego kompleksu.

Inteligentna automatyka budynkowa

Wyposażenie obiektów sportowych wchodzące w skład automatyki budynkowej to elementy sterujące konkretnymi urządzeniami lub instalacjami, które w prosty sposób można zintegrować ze sprzętami oraz innymi systemami wymagającymi odpowiedniego zarządzania.

Obecnie systemy automatyki budynkowej wykorzystywane w dużych obiektach do kontroli i sterowania m.in. instalacjami wentylacji, ogrzewania oraz oświetlenia, a także systemami zarządzania i pomiaru zużycia mediów (energia elektryczna, ciepło, gaz, woda) dają możliwość zaawansowanej i pełnej kontroli wielu parametrów jednocześnie, w tym m.in. włączania i wyłączania mediów, ograniczania ogrzewania, regulacji mocy oświetlenia itp.

Nowoczesne systemy sterowania inteligentnymi budynkami F&Home mają bardzo szerokie możliwości zastosowania https://fhome.pl/funkcjonalnosci/. Pozwalają m.in. sporządzić specjalne harmonogramy uporządkowanego, sekwencyjnego przygotowania obiektu sportowego na przyjęcie kibiców (tzw. optymalny start). Co istotne, system automatyki budynkowej posiada również funkcję uczenia się, a także możliwość adaptacji na przykład do zmieniających się warunków pogodowych, co pozwala na szybkie i inteligentne dopasowanie parametrów pracy systemów klimatyzacji czy instalacji grzewczej do aktualnej temperatury powietrza.

Zautomatyzowane sterowanie oświetleniem F&Home dla obiektów sportowych

Sterowanie oświetleniem w obiektach sportowych to jeden z kluczowych elementów całej instalacji oświetleniowej. Różnorodne widowiska z udziałem publiczności wymagają odmiennej oprawy oświetleniowej. Inteligentne zarządzanie obiektami sportowymi daje możliwość zaprogramowania osobnych, zindywidualizowanych scen świetlnych odpowiednio dostosowanych do konkretnych wydarzeń. Dzięki temu można zbudować pożądaną atmosferę wydarzenia sportowego i jednocześnie znacząco zwiększyć komfort pracy obsługi obiektu.

Efektywna zmiana natężenia oświetlenia oraz możliwość szybkiego przechodzenia pomiędzy poszczególnymi scenami pozwalają zarówno oszczędzać energię elektryczną, jak i optymalnie wykorzystać dostępną przestrzeń, co z kolei generuje większe zyski z inwestycji.

Prawidłowo zaprojektowany system oświetlenia wyposażony dodatkowo w inteligentny system sterowania umożliwia jeszcze łatwiejsze kontrolowanie wszystkich jego parametrów. Dzięki możliwości tworzenia jednostkowych, w pełni zindywidualizowanych programów, system automatycznie dostosowuje światło do pory dnia lub konkretnej sytuacji, dodatkowo integrując je z innymi systemami automatyki budynkowej.

Dodatkowe możliwości inteligentnych rozwiązań w obiektach sportowych

Inteligentne zarządzanie obiektami sportowymi to również bezobsługowa kontrola dostępu do wszystkich newralgicznych obszarów obiektu. Daje to możliwość sterowania bramą czy drzwiami poprzez kody pin wygenerowane specjalnie dla administratorów i pracowników kompleksu. Użytkownicy zyskują w ten sposób dostęp w zaprogramowanym czasie. Dzięki takim rozwiązaniom można zrezygnować z zatrudniania dodatkowych pracowników kontrolujących osoby próbujące dostać się do miejsc przeznaczonych wyłącznie dla personelu. Zapewnia to ogromne oszczędności, a także podnosi bezpieczeństwo w całym obiekcie.

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami to także poprawa kontroli całego obiektu sportowego poprzez system kamer. Takie rozwiązanie umożliwia m.in. integrację monitoringu z systemem rezerwacji miejsc, wejść i wyjść budynku czy kontrolowania obszaru znajdującego się przed obiektem sportowym.

2024 © Copyrights Realizacja: www.agencjaecho.pl Polityka prywatności