Jak inteligentne systemy mogą poprawić bezpieczeństwo Twojego domu?

Jak inteligentne systemy mogą poprawić bezpieczeństwo Twojego domu?

Choć alarmy, kamery i różnego rodzaju czujniki w większości przypadków zapewniają skuteczną ochronę domu, warto połączyć je w jednym systemie, najlepiej inteligentnym. Dzięki niemu będziemy mieć zawsze pod kontrolą elementy wszystkich instalacji, grzewczej, elektrycznej, wideomonitoring i innych.

Systemy Smart Home nadają się do tego doskonale. Integrują one najważniejsze instalacje ochronne (przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe i przeciw zalaniu), które uruchamiają niezbędne procedury w przypadku zagrożenia, a także wysyłają informacje do domowników. Wykorzystanie takich rozwiązań pozwala na automatyzację pracy poszczególnych elementów oraz wprowadzania scen, uruchamianych zgodnie z przygotowanym wcześniej harmonogramem.

Systemy przeciwwłamaniowe

W ramach ochrony przed dostaniem się do domu lub mieszkania osób niepożądanych, F&Home RADIO używany jest do integracji alarmu, czujników ruchu, kontraktorów okiennych, drzwiowych, a także kamer IP. Jak to wszystko działa? Po wykryciu włamania, system inteligentnego domu uruchamia alarm oraz sygnalizację świetlną, co ma skutecznie odstraszyć potencjalnego złodzieja. Jednocześnie, do domowników zostaje wysłany stosowny komunikat o zagrożeniu.

Centrala alarmowa zintegrowana w systemie inteligentnym może zostać również połączona z linią telefoniczną. Informuje ona o zagrożeniu poprzez łączenie się z numerami zapisanymi w pamięci. Będą to numery domowników, ochrony lub odpowiednich służb. Na podstawie przesłanych informacji zostaje podjęta decyzja o interwencji lub jej zaniechaniu (np. wówczas, gdy alarm uruchomi się przez przypadek).

Wykorzystanie systemu inteligentnego domu sprawia, że wszystkimi elementami wchodzącymi w skład instalacji przeciwwłamaniowej możemy zarządzać jednocześnie. Dostęp do nich uzyskujemy na przykład za pośrednictwem aplikacji na urządzenia mobilne. Mogą one działać także na podstawie wcześniej przygotowanego harmonogramu,, który załącza poszczególne urządzenia o wybranych godzinach lub wtedy, gdy opuszczamy dom czy też mieszkanie.

Integracja często idzie o krok dalej. Wykorzystywane są również czujniki pozwalające na zdalne sterowanie bramą wjazdową, a także furtkami i szlabanami.

Ochrona przed pożarem, zalaniem i innymi zagrożeniami

Bezpieczeństwo miejsca, w którym żyjemy, to nie tylko alarm i system przeciwwłamaniowy. Poważne zagrożenia domu oraz mieszkańców wynikać mogą również z pożaru, wycieku gazu, zalania, uszkodzenia urządzeń elektronicznych czy też z awarii instalacji grzewczej. W każdej z tych sytuacji wykorzystywany jest system inteligentnego domu, który „obsłuży” poszczególne elementy instalacji.

W przypadku zalania, F&Home RADIO nie tylko poinformuje nas o zaistniałej sytuacji, ale również zamknie dopływ wody, ograniczając w ten sposób dalsze straty. W podobny sposób obsługiwany może być system przeciwpożarowy w domu. Gdy czujniki wykryją zagrożenie, system odetnie dopływ gazu i prądu, a także wyśle powiadomienie do nas i odpowiednich służb. Smart Home może zintegrować także pracę zraszaczy, a także okien, żaluzji i rolet – na przykład po to, aby je otworzyć celem usunięcia dymu.

Poszczególne instalacje odcinane są także w wielu innych sytuacjach. Chociażby w przypadku mniejszych bądź większych awarii elementów instalacji elektrycznej (system automatycznie wyłącza poszczególne gniazdka lub całe zasilanie).

Wszystkimi elementami wchodzącymi w skład instalacji zabezpieczających możemy w łatwy sposób sterować. Najczęściej w sposób zdalny. Do tego dochodzi możliwość wprowadzania rozmaitych harmonogramów, scen oraz programów. Przykładem niech tu będzie sytuacja, w której uzbrajamy cały system jednym przyciskiem podczas wychodzenia z domu. W trakcie dłuższych wyjazdów możemy również przygotować sceny symulacji obecności domowników, polegających na uruchamianiu oświetlenia w wybranych pomieszczeniach.

Systemy inteligentnych domów w znaczący sposób zwiększają bezpieczeństwo domu oraz domowników. Integrują wszystkie istotne instalacje, dzięki czemu mogą one działać automatycznie, z wykorzystaniem informacji zbieranych przez poszczególne czujniki.

2024 © Copyrights Realizacja: www.agencjaecho.pl Polityka prywatności